WĘZEŁ "BYDGOSZCZ"MODUŁ TERMOMETRU

wewnętrzna › 22.31 °C
zewnętrzna › 18.94 °C

zmierzone 2018-05-21 10:29:45

Statystyki dotyczące zewnętrznej temperatury za ostatnią dobę:
Maksymalną zarejestrowano 2018-05-20 19:14:44 i wynosiła 24.06 °C.
Minimalną zarejestrowano 2018-05-21 04:19:44 i wynosiła 8.31 °C.
▪ Średnia temperatura w zadanym okresie: 14.87 °C.Zmiana skali czasu według:

▪ zdefiniowanego zakresu:
▪ dowolnego przedziału czasu: początek koniec