WĘZEŁ "BYDGOSZCZ"MODUŁ TERMOMETRU

wewnętrzna › 14.94 °C
zewnętrzna › 0.06 °C

zmierzone 2018-03-20 08:43:11

Statystyki dotyczące zewnętrznej temperatury za ostatnią dobę:
Maksymalną zarejestrowano 2018-03-19 14:17:12 i wynosiła 3.06 °C.
Minimalną zarejestrowano 2018-03-20 05:47:11 i wynosiła -9.44 °C.
▪ Średnia temperatura w zadanym okresie: -3.39 °C.Zmiana skali czasu według:

▪ zdefiniowanego zakresu:
▪ dowolnego przedziału czasu: początek koniec